PROJECT PORTFOLIO


PHARMA

M.J. Pharmaceuticals Ltd. : Halol

Cadila Pharma Ltd. : Ankleshwar

Dishman Pharma Ltd. : Bavla

Scutz - Dishman Pharma Ltd. : Ahmedabad

Nicosect : Ankleshwar

Restech Pharmaceuticals Ltd. : Moraiya

Lincoln Pharmaceuticals Ltd. : Ahmedabad

Salus Pharmaceuticals Ltd. : Himmatnagar